Hoppa till innehållet

Historik

Sörbyn Turism & Konferens, med restaurang Kallkällan bildades 2008 med målsättning att tillvarata och utveckla de värden som uppkommit under årens lopp vid och i anslutning till Sörbyparken och dess omgivande anläggningar. En tomt avstyckades som Bolaget köpte av Sörbyns idrottsförening.

Under vintern 2009/2010 påbörjades en första investering i en hotellbyggnad (8 dubbelrum) samt huvudbyggnad innefattande restaurang (ca 80p), restaurangkök, konferensrum (12p), reception/butik, driftcentral och biutrymmen. Totalt utgjorde investeringen ca 10 Mkr och finansierades med eget kapital, ägarlån, banker, Norrlandsfonden och regionalt företagsstöd. Bolaget arrenderade även 8 st 4-bäddsstugor i varierande standard, samt en vedeldad bastu och Idrottsgården (konferenslokal ca 40p), av SIF.

Under 2012 påbörjades ett strategiskt arbete inom Sörbyns idrottförening med att stycka upp sin fastighet och erbjuda tomter till försäljning samt skapa en ny detaljplan för området i Parken med omgivningar.

2015 förvärvades omgivande fastigheter till Sörbyn Turism & konferens av huvudägaren, med målsättningen att på sikt införliva fastigheten i bolaget. I förvärvet ingick hela Parken inklusive byggnader och byggrätt på stranden av Vitträsket, de 5 nyare stugorna samt omgivande mark inklusive fotbollsplanen.

2015 tog även bolaget över driften av Restaurangen på Boden Business Park i Sävast, där det även skapades en option på övertagande av hotellet och konferensanläggningen från 2019. Med den utökade verksamheten skapades goda synergier och 2016 redovisades bolagets första positiva resultat. Efter totalrenovering och kvalitetshöjning av restaurangen träffades överenskommelse om att överta hotell & konferensverksamheten på Boden business Park redan från april 2017.

Malmens väg

Pehr Andersson (1644-1729), född i Sörbyn, lägger grunden till en av de största utvecklingarna någonsin av svensk industri när han bär de första malmstenarna från Gällivare till kustlandet. Under hårda år i slutet av 1600-talet gav sig Pehr iväg norrut för att söka kontakt med samer. Syftet var att finna jaktutbyte och mat, då ett av hans barn redan svultit ihjäl. Hos den samiska familjen Vaser blir Pehr visad stenar som inte beter sig ”normalt” när de blir upphettade.

Stenarna var från Iluware, samiska för järnberget. Flera år senare (1694) visade han de funna malmstenarna för kyrkoherde Gurikus Blix. Inte förrän 1703 nämns upptäckten för första gången i officiella stadspapper. Först 1752 ges två silverbägare till Pehr Anderssons söner Anders och Jöns Pehrsson i betalning för deras faders upptäckt.

Till minne av denna upptäckt som under drygt 300 år skapat arbete, ekonomi och varit del i Sveriges industriella utveckling har en minnessten rests i Sörbyparken och vid Pehrs Anderssons födelseplats. Pehr Andersson utförde handlingen som lade grunden till det vi idag kallar Norrbottens Teknologiska Megasystem.

 
KONTAKTA OSS
By Formsmedjan. Powered by Yago