Hoppa till innehållet
Kontakta oss!

Natur

Sörbyn Turism & Konferens ligger i hjärtat av Råne Älvdal, vid stranden av kallkällsjön Vitträsket. Den kuperade skogen och alla vattendrag sätter sin särskilda prägel på området. I närområdet finns goda möjligheter till aktiviteter och friluftsliv i historiska, kulturella och naturliga miljöer.

Anläggningen ligger några hundra meter från Råneälvens största lugnvatten, Degerselet, som sträcker ut sig som en liten skärgård, med kobbar och öar, på sin väg mot havet. Faktum är att Råneälven är Sveriges längsta outbyggda skogsälv och sträcker sig från Dundret vid Gällivare till bottenviken i Råneå. 

I området finns ett flertal naturreservat och Natura 2000-områden – alla med sin speciella särprägel och specialitet. Faunan är rik på allt från klövvilt och rovdjur till småvilt och fåglar. Här kan du med tur komma i kontakt med t ex älg, ren, rådjur, björn, lodjur, räv, mink, bäver, grävling, hare, hermelin, utter och många andra djur som hör skogslandet till.

Floran är rik och framförallt lavar och mossor, vilka kräver extremt rena miljöer, trivs i vårt område. För de som är intresserade av orkidéer finns här också ett varierat bestånd utspritt på olika platser.

Råne Älvdal

Från Dundret i norr till Luleå kommuns kustlinje i söder sträcker sig Råne älvdal med en av landets längsta skogsälvar som sin livsnerv. Älven är en av få outbyggda älvar och området bjuder på genuina omgivningar för naturbaserade upplevelser.

Under flera århundraden var exploateringen av malmen runt Gällivare en av älvdalens viktigaste arbetsgivare. Från början transporterades malmen med ren och ackja mellan Gällivare och de kustnära masugnarna. En kulturhistorisk led för framförallt vinterturism har skapats utifrån den historiska sträckningen - Malmens väg.

Under 1900-talet fanns den huvudsakliga sysselsättningen inom jord- och skogsbruket. Från 1960-talet rationaliserades skogsbruket dramatiskt och behovet av arbetskraft har näst intill försvunnit.

Råne älvdal ett område med milsvida skogsområden som genomskärs av myrområden och friska vattendrag. Här finns fantastiska miljöer och aktiviteter att uppleva. En rik flora med orkidéer och stor artrikedom av mossor och lavar, i det kuperade skogslandskapet, tillsammans med den starka faunan skapar miljöer att minnas. De unika miljöerna tillsammans med floran och faunan är också anledningen till att älven skyddades 1986 av Naturresurslagen.