Hoppa till innehållet
Kontakta oss!

Närområdet

Sörbyn ligger i norra delen av Bodens kommun, ca 35 km uppströms Råneälvens utlopp i Bottenviken. Bygden är gammal, de första bolämningarna härstammar från bronsålderna ca 1000 fKr. Långt senare har älvdalen haft stor betydelse för svensk industrialisering.

Här i Sörbyn föddes Per Andersson som senare blev erkänd som finnare av malmen i nuvarande Gällivare malmberg. Hans upptäckt påverkade älvdalen under flera århundraden – genom transportvägar och senare småskaliga järnbruk som gav, vid den tiden ovanliga, inkomstkällor och sysselsättning till bygdens folk. Det gav också grogrund till utveckling av jord- och skogsbruket som under 1900-talet var de huvudsakliga näringarna i bygden.

Med utbyggnaden av skogsbilvägsnätet och effektiviseringen av skogsbruket har nu älvdalens näringar styrt om till att bli mång- och småskalig i sin struktur.

Naturen består av kuperade stora skogsland med insprängda myrområden och massor av både sjöar och rinnande vattendrag. Floran och faunan är rik vilket ger goda förutsättningar för naturbaserade aktiviteter i form av fiske, jakt och äventyr.


By Formsmedjan. Powered by Yago