Hoppa till innehållet
Kontakta oss!

Historik

Sörbyn Turism & Konferens, med restaurang Kallkällan bildades 2008 med målsättning att tillvarata och utveckla de värden som uppkommit under årens lopp vid och i anslutning till Sörbyparken och dess omgivande anläggningar. En tomt avstyckades som Bolaget köpte av Sörbyns idrottsförening.

Under vintern 2009/2010 påbörjades en första investering i en hotellbyggnad (8 dubbelrum) samt huvudbyggnad innefattande restaurang (ca 80p), restaurangkök, konferensrum (12p), reception/butik, driftcentral och biutrymmen. Totalt utgjorde investeringen ca 10 Mkr och finansierades med eget kapital, ägarlån, banker, Norrlandsfonden och regionalt företagsstöd. Bolaget arrenderade även 8 st 4-bäddsstugor i varierande standard, samt en vedeldad bastu och Idrottsgården (konferenslokal ca 40p), av SIF.

Under 2012 påbörjades ett strategiskt arbete inom Sörbyns idrottförening med att stycka upp sin fastighet och erbjuda tomter till försäljning samt skapa en ny detaljplan för området i Parken med omgivningar.

2015 förvärvades omgivande fastigheter till Sörbyn Turism & konferens av huvudägaren, med målsättningen att på sikt införliva fastigheten i bolaget. I förvärvet ingick hela Parken inklusive byggnader och byggrätt på stranden av Vitträsket, de 5 nyare stugorna samt omgivande mark inklusive fotbollsplanen.

2015 tog även bolaget över driften av Restaurangen på Boden Business Park i Sävast, där det även skapades en option på övertagande av hotellet och konferensanläggningen från 2019. Med den utökade verksamheten skapades goda synergier och 2016 redovisades bolagets första positiva resultat. Efter totalrenovering och kvalitetshöjning av restaurangen träffades överenskommelse om att överta hotell & konferensverksamheten på Boden business Park redan från april 2017.