Hoppa till innehållet
Kontakta oss!

Utveckling - Masterplan 2019

Denna Masterplan presenterar en lång - och kortsiktig utvecklings- och investeringsplan för Sörbyparken med intilliggande områden, med syfte att tillskapa förutsättningar för Sörbyn Turism AB och samverkande företag och föreningar att växa ekonomiskt och sysselsättningsmässigt under hållbara former. Utvecklingsplanen skall även formas utifrån det tidigare arbetet runt ett historiskt och kulturellt tillvaratagande av Sörbyparken och regionens särart.

Masterplanen har inte ett definierat slutdatum, men marknadsperspektivet bedöms hållbart till år 2024.

Syftet med Masterplanen är att skapa förutsättningar till kommersiell utveckling, sysselsättning och ökad service i lokalsamhället Gunnarsbyområdet. Detta skall ske genom att utveckla de tillgångar, anläggningar och infrastruktur som tidigare generationer byggt upp. Det vill säga Sörbyparken med tillhörande närområde, samt de tillgångar naturen och omgivningarna erbjuder. Ett utvecklingsarbete påbörjades i början av 2000-talet där Sörbyn Turism & Konferens AB investerat ca 10Mkr i hotell, restaurang och konferens, samt IGAB investerat 2 Mkr i förvärv av intilliggande anläggning samt byggnation av ytterligare konferensfaciliteter och upprustning av stugor. I anslutning till detta har det även investerats i ett naturrum ”Skogens rum” i samverkan med Sörbyns idrottsförening.

För att kunna fortsätta utvecklingen, expandera verksamheten och attrahera fler investerare tas en Masterplan fram – vilken ska vara ett stöd för både verksamhet och investerare, för att hela tiden bidra till att närma oss vår vision. Den är viktig för oss, såväl som för kommun, samarbetspartners och lokalbefolkning. När alla vet var vi är på väg finns också möjligheten att bidra till att vi kommer dit.

Masterplanens genomförande - metodik
För att göra en så vid genomlysning och framtidsspaning av vilka krav och behov STAB står inför har en process formats som dels bygger på vår egen verksamhet, men även bjudit in de parter som vi har samverkan med. Processen har bestått av följande steg;

 1. Kravfångst från samarbetspartners

  • Ideella föreningar – genomförd 18 oktober – 13 deltagare
  • Aktivitetsföretag – genomförd 24 oktober – 4 deltagande företag (6 personer)
  • Anläggningar – genomförd 25 oktober – 6 deltagande anläggningar

 2. Kravfångst och utformning – Sörbyn Lodge – marknad, struktur, anläggning, omvärld

 3. Rapport som ligger till grund för arkitektens arbete

 4. Utformning - arkitekt

 5. Utformning av presentation utifrån tidigare rapport och arkitektskisser

Denna dokumentation är huvuddokument, men finns i flera varianter, beroende på användningsområde. Ladda ner presentation av Masterplan 2019 här.


By Formsmedjan. Powered by Yago